pckziutopv2

 

25.09. Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych godzina 16.30- aula

Po spotkaniu ogólnym spotkania w klasach z wychowawcami.

Kl.1a p.A.Gniot    sala110

Kl.1h p.E.Grzech  sala 204

Kl.1km p.A.Czyżak  sala 103

Kl.1st p.I.Wasielewski  sala112

Kl.1w p.I.Gaworek  sala 210

25.09. Spotkanie z rodzicami uczniów klas czwartych godzina 17.00-aula

Po spotkaniu ogólnym spotkania w klasach z wychowawcami.

Kl.4TM p.B.Bareja-Cierpicka sala 211

Kl.4TRS p.M.Sitarczyk sala 202

Kl.4B p.R.Pachocka sala203

Kl.4LG p.B.Zaborowska sala208

Kl.3LO p.M.Kuśmierczak sala209

Spotkanie z Radą Rodziców godz.17.30 w auli.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Bankowa 13

78-600 Wałcz

tel./fax 67 349 41 02

pckziuwwalczu@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Budowlanych 4

78-600 Wałcz

tel./fax 67 258 20 82

pckziuwwalczu2@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

 

Internat

Al. Zdob. Wału Pom. 90

tel. 67 349 41 04

 

 

   facebook    
      
   youtube