pckziutopv2

Konkurs Geograficzny "Geo-Planeta".

W dniu 21.11.18r. w budynku przy ul. Budowlanych po raz drugi odbył się Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta”, w którym wzięło udział 36 uczniów z klas: II LO, III LO, III LG i B, IV LG i B, I ME i II LG.

Celem Konkursu była aktywizacja młodzieży oraz szerzenie wiedzy z zakresu geografii, przyrody oraz miejsca i znaczenia Polski na świecie. Test składał się z dwóch części: 30 pytań zamkniętych dotyczących znajomości geografii Polski i świata z wykorzystaniem mapy oraz zwięzłej części opisowej.

Mam nadzieję, że udział w konkursie dostarczył uczniom rozrywki umysłowej oraz był sprawdzianem ich umiejętności. Wyniki konkursu zostaną przesłane do 31.03.2019r.

                                                                                                                                                                                                                  Opracowała: Beata Baszczyn

 

  

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Bankowa 13

78-600 Wałcz

tel./fax 67 349 41 02

pckziuwwalczu@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Budowlanych 4

78-600 Wałcz

tel./fax 67 258 20 82

pckziuwwalczu2@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

 

Internat

Al. Zdob. Wału Pom. 90

tel. 67 349 41 04

 

 

   facebook    
      
   youtube