pckziutopv2

NOTATKA ze szkolenia zintegrowanego klas wojskowych w 100bł w dn. 15.03.2017r.

            Po raz pierwszy w historii 100bł zorganizował szkolenie zintegrowane dla klas wojskowych trzech szkół z Piły, Łobżenicy i PCKZiU z Wałcza. Szkolenie rozpoczęło się od rozprowadzenia batalionu, w którym uczestniczyli uczniowie, po postawieniu zadań i defiladzie rozpoczęło się szkolenie na punktach nauczania. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z: nowoczesnymi systemami łączności, poznać sprzęt jakim dysponuje batalion, strzelać na symulatorze, ładować magazynek na czas, prowadzić działania ratownicze, poznać indywidualne wyposażenie żołnierza w sprzęt ochrony przeciwchemicznej, praktycznie zaprawiać końcówki kabli.

            Dużą atrakcją był także poczęstunek, czyli możliwość skosztowania pysznej grochówki wojskowej z wkładką (kiełbasą), a na deser zjeść suchary wojskowe.

            Kolejnym elementem był pokaz działań ochronno-obronnych stanowiska dowodzenia w sytuacji napadu. Szkolenie zakończyło się zbiórką uczestników szkolenia, gdzie dowódca 100bł P. ppłk Sebastian Trojanowski podziękował za aktywny udział uczniom klas wojskowych, wszystkim instruktorom, zachęcił do nauki i starania się w przyszłości
o możliwość służenia w jednym z najlepszych batalionów w WP.

100 2654

100 2683

100 2695

100 2700

100 2701

            Z PCKZiU w Wałczu uczestniczyły I i II klasa wojskowa w sumie 40 uczniów.

                                                                                           Wiktor Marcinkowski

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Bankowa 13

78-600 Wałcz

tel./fax 67 349 41 02

pckziuwwalczu@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Budowlanych 4

78-600 Wałcz

tel./fax 67 258 20 82

pckziuwwalczu2@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

 

Internat

Al. Zdob. Wału Pom. 90

tel. 67 349 41 04

 

 

   facebook    
      
   youtube