pckziutopv2

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej i Ogólnopolski Konkurs Papieski

Karolina Włodarczyk z klasy 2 TRS została zakwalifikowana do II etapu XXI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej „IDŹCIE I GŁOŚCIE!”, natomiast Paulina Pawlik z klasy III a do II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego „PATRIOTYZM KAROLA WOJTYŁY 1920-1945”. Oba konkursy są wydarzeniami niezwykle prestiżowymi.

OKWB Stowarzyszenia „Civitas Christiana” co roku zrzesza ok. 30.000 młodych ludzi z 1500 szkół ponadgimnazjalnych. Zakres problematyki konkursowej dotyczy wybranych ksiąg Pisma Świętego i porusza trudne kwestie natury teologicznej. W tym roku konkurs obejmuje „Księgę Daniela” i „Apokalipsę św. Jana” wraz z wprowadzeniem, komentarzami, przypisami i słownikiem. Znajomość tych dwóch ksiąg otwiera przed uczniem bogaty świat symboliki biblijnej i apokaliptyki żydowskiej, a także pozwala lepiej zrozumieć, na czym polega misja chrześcijan w świecie:

Młody człowiek w obliczu trudności nie załamuje się, lecz znajduje swą moc i tożsamość w Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba. Księga Apokalipsy św. Jana opisuje świadectwo i misję pierwotnej wspólnoty Kościoła zwróconej ku eschatologicznej pełni, która w Chrystusie – Alfie i Omedze – znajduje swoją tożsamość i misję. (ks. prof. Dr hab. Mirosław Wróbel KUL).

grafikaokwb

Na najlepszych czekają dyplomy na wybrane kierunki na renomowanych polskich uczelniach (bez egzaminów wstępnych): dziennikarstwo, historia, teologia, socjologia, politologia, filozofia, italianistyka i filologia angielska. Poza tym nagrodami będą też różne pielgrzymki zagraniczne i upominki rzeczowe.

Karolina Włodarczyk uzyskała 62 punkty na 90 możliwych do zdobycia. Należało uzyskać 50% punktów, by przejść do etapu rejonowego. Paulinie Pawlik zabrakło tylko 8 punktów.

Drugi z konkursów to projekt realizowany przez Instytut Tertio Millennio i jest popularny ze względu na bardzo atrakcyjną formę – quizu online. Celem konkursu jest zapoznanie z życiem i pontyfikatem Jana Pawła II oraz kształtowanie twórczego myślenia. Stwarza on możliwość konfrontacji własnych przekonań z przekonaniami papieża. Jest zaproszeniem do głębszych studiów nad myślą papieską i zapoznania z wiedzą z zakresu katolickiej nauki społecznej.  Można było go rozwiązać w dowolnym dniu i o dowolnym czasie, byle w terminie nieprzekraczalnym dla pierwszego etapu tj. od 27 lutego do 26 marca. Aby przejść do kolejnego etapu trzeba było uzyskać 51%. Paulina Pawlik uzyskała 15 punktów na 20 możliwych do zdobycia. Pytania dotyczyły pełnej biografii papieża Polaka były bardzo szczegółowe.

XIIIKonkurslogo

Zapraszamy na strony konkursowe:

http://www.okwb.pl/  oraz  http://www.konkurspapieski.pl/

 Anna Pienkoś

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Bankowa 13

78-600 Wałcz

tel./fax 67 349 41 02

pckziuwwalczu@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Budowlanych 4

78-600 Wałcz

tel./fax 67 258 20 82

pckziuwwalczu2@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

 

Internat

Al. Zdob. Wału Pom. 90

tel. 67 349 41 04

 

 

   facebook    
      
   youtube