pckziutopv2

Akcja „Sprzątanie świata – Polska 2017”

                W dniach 15-17 września odbyła się 24 edycja akcji sprzątanie świata pod hasłem „NIE MA ŚMIECI - SĄ SUROWCE”, dlatego też w piątek 15.09 uczniowie klas II LG, III LG i III LO wraz z opiekunami panią
A. Badowską, A. Bonikowską oraz B. Baszczyn zaopatrzeni w rękawice oraz worki na śmieci wybrali się na plażę przy
ul. Bydgoskiej aby pozbierać zalegające tam śmieci. Tegoroczna akcja miała na celuzwrócenie uwagi na zmianę postrzegania odpadów i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska oraz promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki.

                                                                                                                                          Oprac.B. Baszczyn

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Bankowa 13

78-600 Wałcz

tel./fax 67 349 41 02

pckziuwwalczu@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Budowlanych 4

78-600 Wałcz

tel./fax 67 258 20 82

pckziuwwalczu2@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

 

Internat

Al. Zdob. Wału Pom. 90

tel. 67 349 41 04

 

 

   facebook    
      
   youtube