pckziutopv2

Wycieczka klas wojskowych do Kołobrzegu 22.09.2017.

            Na trwale zagościła dobra współpraca pomiędzy naszą szkołą (PCKZiU w Wałczu), a Stowarzyszeniem Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – Koło Nr 49 w Wałczu co owocuje już drugą wycieczką, tym razem do Kołobrzegu, pierwsza do Warszawy 21.04. Głównymi założeniami wycieczki było zwiedzanie Muzeum Oręża Polskiego, pomnika zaślubin z morzem, latarni morskiej i katedry.

            Wycieczkę zorganizowało SKMP ONZ Koło Nr 49 w Wałczu dla swoich członków, harcerzy oraz dla uczniów klas wojskowych, którzy biorą aktywny udział w życiu szkoły.
Serdeczne słowa podziękowania dla weteranów misji (a szczególnie dla Grzegorza Muryna
i Darka Kucha) za zorganizowanie wycieczki oraz za naukę patriotyzmu.

            W wycieczce brali udział uczniowie: Kewin Kokoszka, Patryk Nęcka, Igor Pacholczak, Piotr Waś, Adrian Mączka, Krystian Lis, Kornelia Libner, Wiktoria Rowińska, Alicja Sankowska

                                                                             oprac. Wiktor Marcinkowski

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Bankowa 13

78-600 Wałcz

tel./fax 67 349 41 02

pckziuwwalczu@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Budowlanych 4

78-600 Wałcz

tel./fax 67 258 20 82

pckziuwwalczu2@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

 

Internat

Al. Zdob. Wału Pom. 90

tel. 67 349 41 04

 

 

   facebook    
      
   youtube