pckziutopv2

Spotkanie kl. II wojskowej z uczestnikami misji pokojowych ONZ

            Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – Koło Nr 49 w Wałczu zaprosiło uczniów klasy wojskowej na spotkanie połączone z prelekcją poświęconą zadaniom, jakie wykonywali nasi żołnierze na misjach pokojowych.

            Spotkanie odbyło się 11.10.2017r. w Skansenie Grupa Warowna Cegielnia, prowadzili je: st. chor. sztab. Mirosław Liskowski, st. chor. Piotr Żurawiecki, m. chor. Dariusz Kuch.

Żołnierze w sposób barwny i ciekawy opowiedzieli o swoich przeżyciach na misjach, prelekcje przeplatane były pamiątkowymi zdjęciami. Wszystkim nam zapadły w sercach słowa żołnierzy, gdy opisywali pożegnania poległych towarzyszy. Ważnym akcentem było podkreślenie, że we wspólnym międzynarodowym wykonywaniu zadań, można było liczyć na każdego żołnierza.

Na zakończenie mogliśmy obejrzeć liczne pamiątki i medale jakie otrzymali żołnierze. Dwugodzinne spotkanie było wartościowe i niezapomniane – bardzo dziękuję w imieniu własnym i uczniów prezesowi Koła P. Grzegorzowi Murynowi.

                                                                                 oprac. Wiktor Marcinkowski

 

 

Page 1aPage 2a

Dnia 14 września 2017 r. uczniowie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu uczestniczyli w wyjeździe do Warszawy. Młodzież odwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Sejm. Dzięki uprzejmości pana posła Pawła Suskiego udało się zwiedzić pomieszczenia Sejmu, do których z przewodnikiem się nie zagląda np. osławioną Salę Kolumnową. Na korytarzu Sejmu spotkaliśmy Tomasza Kucharskiego, wioślarza, dwukrotnego mistrza olimpijskiego z Sydney i Aten w dwójce podwójnej, dziś posła na sejm VIII kadencji. Podczas wizyty uczniowie wysłuchali wykładu na temat historii i funkcjonowania polskiego parlamentu. Poznali w szczegółach elementy sali plenarnej sejmu.

Read More

NOTATKA

z kondycyjnego  spływu kajakowego 1LO w dn. 30.09.2017

            Jak najszybciej zintegrować uczniów, poznać ich predyspozycje psychofizyczne? Sądzę, że kondycyjny spływ kajakowy jest jedną z lepszych form poznawania uczniów w sytuacji znacznego wysiłku fizycznego, pozwala obserwować jak uczniowie radzą sobie w pracy zespołowej, jak rozwiązują trudne i stresujące problemy.

Read More

Wycieczka klas wojskowych do Kołobrzegu 22.09.2017.

            Na trwale zagościła dobra współpraca pomiędzy naszą szkołą (PCKZiU w Wałczu), a Stowarzyszeniem Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – Koło Nr 49 w Wałczu co owocuje już drugą wycieczką, tym razem do Kołobrzegu, pierwsza do Warszawy 21.04. Głównymi założeniami wycieczki było zwiedzanie Muzeum Oręża Polskiego, pomnika zaślubin z morzem, latarni morskiej i katedry.

            Wycieczkę zorganizowało SKMP ONZ Koło Nr 49 w Wałczu dla swoich członków, harcerzy oraz dla uczniów klas wojskowych, którzy biorą aktywny udział w życiu szkoły.
Serdeczne słowa podziękowania dla weteranów misji (a szczególnie dla Grzegorza Muryna
i Darka Kucha) za zorganizowanie wycieczki oraz za naukę patriotyzmu.

            W wycieczce brali udział uczniowie: Kewin Kokoszka, Patryk Nęcka, Igor Pacholczak, Piotr Waś, Adrian Mączka, Krystian Lis, Kornelia Libner, Wiktoria Rowińska, Alicja Sankowska

                                                                             oprac. Wiktor Marcinkowski

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Bankowa 13

78-600 Wałcz

tel./fax 67 349 41 02

pckziuwwalczu@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Budowlanych 4

78-600 Wałcz

tel./fax 67 258 20 82

pckziuwwalczu2@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

 

Internat

Al. Zdob. Wału Pom. 90

tel. 67 349 41 04

 

 

   facebook    
      
   youtube