pckziutopv2

Finał XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach BHP

31.05.2017 Warszawa

W dniu 31 maja w 2017 r. Warszawie Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy zorganizowały finał XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach BHP dla uczniów
z zakładów rzemieślniczych pn. „Bezpiecznie od startu”.
W konkursie wzięły udział 23 Izby Rzemieślnicze z całej Polski. W finale Cech Rzemiosł Różnych w Wałczu i PCKZiU w Wałczu reprezentowała Klaudia Bielawska z klasy III a.
                                                                                                                                                       Opiekunem był Grzegorz Skuza.

W miniony weekend uczeń PCKZiU Patryk Kowalski reprezentował nasz kraj w międzynarodowych zawodach kajakowych na Słowacji (Pieszczanach), gdzie wywalczył srebrny medal w kanadyjkowej czwórce oraz dwa brązowe w dwójce i na jedynce. Obecnie przygotowuje się do Mistrzostw Europy , które odbędą się 22-25.06.2017r. w Belgradzie .

Kowalski

Uczniowie PCKZiU mistrzami województwa w Wieloboju Obronnym LOK

            Cieszę się radością zwycięzców. Po raz pierwszy uczniowie drugiej klasy wojskowej brali udział w Wojewódzkich Mistrzostwach w Wieloboju Obronnym Ligi Obrony Kraju. Zawody odbyły się 13.05.2017. w Białogardzie na strzelnicy LOK i na terenie przyległym.

           W zawodach wziął udział zespół uczniów z klasy II wojskowej w składzie: - Kewin Kokoszka – kapitan, Patrycja Kubacka, Filip Orłowski, Piotr Waś, Igor Pacholczak – zawodnik rezerwowy

             Nasza drużyna wylosowała 1 numer startowy i jako pierwsza rozpoczęła konkurencję – strzelanie na 50m z postawy leżąc, z podpórki, oddając 13 strzałów w ograniczonym czasie 10min (10 najlepszych ocenianych).

            Kiedy kolejna drużyna wchodziła na strzelanie, nasza drużyna rozpoczęła główną konkurencję- marszobieg zespołowy z wykonywaniem zadań na punktach: rozpoznanie, obrona przeciwchemiczna, pierwsza pomoc medyczna, topografia wojskowa – wyznaczanie azymutów oraz strzelanie z pistoletu pneumatycznego do tarcz biathlonowych.

 Drużyna wystartowała o 10.10, a przybiegła po dwóch godzinach; umordowana, ubłocona, zawodniczka w samych skarpetach. Widać było zmęczenie, ale i satysfakcję, że się ukończyło bieg i nie zawiodło drużyny. Przed 14.00 przybiegła ostatnia drużyna, sędziowie mogli podsumować współzawodnictwo, a uczestnicy posilić się kiełbaską z grila
i grochówką.

          O 14.30 najprzyjemniejszy moment: wręczanie pucharów i pamiątek. W naszej drużynie radość - puchar dla najlepszego strzelca wędruje do Piotra Wasia , a radość zmienia się w euforię, kiedy cała drużyna występuje po puchar za zajęcie pierwszego miejsca.

            Uczniowie poznali smak zwycięstwa, już chętnie zmierzyliby się z innymi
w kolejnych zawodach i dobrze - zwycięstwo uskrzydla. Wysiłek został nagrodzony, to dobry przykład dla innych, liczy się każde zwycięstwo nawet to małe.

            Uczniów w LOK – u w Wałczu przygotowywali Leszek Sznaza i Stanisław Kaziukajtis

     Życzę wszystkim uczniom PCKZiU tych małych i dużych zwycięstw na koniec roku szkolnego                                                                                 

                                                                                  oprac. Wiktor Marcinkowski

Kolejny konkurs- kolejne emocje!

„Bezpiecznie od startu” –pod takim hasłem Państwowa Inspekcja Pracy w Szczecinie, Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Kuratorium Oświaty oraz Zespół Szkół Rzemieślniczych powitali młodzież26.04.17.r. na kolejnym Konkursie regionalnym z zakresu BHP.

W konkursie wzięło udział 27 uczniów- adeptów sztuki rzemieślniczej ze szkół w Szczecinie, Gryfinie, Gryficach, Trzebiatowie, Wałczu i Maszewie.

Cech Rzemiosł Różnych w Wałczu i PCKZiU w Wałczu reprezentowały Klaudia Bielawska,
Paulina Pawlik z klasy IIIa oraz
Dominik Pawlisz, Kacper Owczarek, Jan Czarnojan, Karol Kukułka, Dawid Sadzik z klasy III ME.

Młodzi ludzie wiedzą, że znajomość przepisów to kolejny atut w dorosłym życiu, dlatego wszyscy walczyli do końca, każdy chciał sprawdzić swoją wiedzę. Nagrody tylko mobilizowały!...

Miejsce

I – Czarnecka Kaja/Cech Rzemiosł Różnych w Szczecinie

II - Bielawska Klaudia/Cech Rzemiosł Różnych w Wałczu kl. IIIa PCKZiU w Wałczu

III - Wacewicz Justyna/Zespół Szkół Rzemieślniczych Szczecinie

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe a pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki.

Kaja Czarnecka i Klaudia Bielawska pojadą 31 maja do Warszawy na ogólnopolski etap konkursu.

                                                                         

                                                                                                              opiekunowie: Grzegorz Skuza i Agnieszka Szpecht

PATRIOTYCZNA MIĘDZYPOKOLENIOWA WYCIECZKA

            Uczniowie klasy drugiej wojskowej z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Wałczu 21 kwietnia b.r. uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Do udziału w wyjeździe zaprosili uczniów jego główni organizatorzy- Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 49 w Wałczu.

Uczestnicy wycieczki mieli okazję odwiedzić: Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa,Muzeum Wojska Polskiego,Muzeum Powstania Warszawskiego.

            "W Centrum po pouczającej prezentacji multimedialnej mieliśmy możliwość zwiedzić salę tradycji, a na zakończenie złożyć wiązankę kwiatów pod pomnikiem i zapalić znicze pod ścianą upamiętniającą 120 żołnierzy poległych na misjach. To wspaniałe, że uczestnicy misji razem z uczniami klasy wojskowej oddali cześć swoim towarzyszom – kolegom. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć, coś ściska za gardło, coś dzieje się w sercu.

            Muzeum Wojska Polskiego – ogrom sprzętu, szkoda tylko, że ograniczony teren uniemożliwia pełną prezentację. Inne wrażenia to wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzięki ciekawej prezentacji można zagłębić się w tamten czas i miejsce,"

            W wycieczce brali udział uczniowie: Wiktoria Bartkowiak, Piotr Cywiński, Honorata Domaradzka, Dominika Fraszczyk, Dominik Jakubowski, Kewin Kokoszka, Kaja Kosnowicz, Oliwia Kuzia, Patryk Nęcka, Igor Pacholczak, Tomasz Michalak. Młodzieży towarzyszyli nauczyciele- Jolanta Bacławska i Wiktor Marcinkowski.

            Uczniowie wraz z opiekunami składają serdeczne podziękowania weteranom misji, szczególnie Grzegorzowi Murynowi i Dariuszowi Kuchowi za to wspólne patriotyczne przeżycie.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Bankowa 13

78-600 Wałcz

tel./fax 67 349 41 02

pckziuwwalczu@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Budowlanych 4

78-600 Wałcz

tel./fax 67 258 20 82

pckziuwwalczu2@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

 

Internat

Al. Zdob. Wału Pom. 90

tel. 67 349 41 04

 

 

   facebook    
      
   youtube