pckziutopv2

 

Wojewódzki Konkurs „Sprawny w zawodzie murarz”

10 kwietnia w HP 16-6 w Wałczu odbył się Wojewódzki Konkurs „Sprawny w zawodzie murarz”. Zmagania uczestników odbyły się w warsztatach Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu.

Do rywalizacji stanęły trzy dwuosobowe drużyny uczniów klas III zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie murarz-tynkarz. Uczniowie po rozwiązaniu części teoretycznej zmierzyli się z zadaniem praktycznym. Musieli wykazać się umiejętnością murowania dwukanałowego komina wolnostojącego o wysokości 1,2m.

Komisja w składzie Tomasz Czerwiński – pracodawca i instruktor praktycznej nauki zawodu i Mirosław Prus – wychowawca Hufca Pracy, sprawdziła dokładność i jakość wykonania zgodnie z zadaniem. Istotne było również przestrzeganie zasad bhp podczas pracy.

Najlepsi zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej okazali się uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 im. Profesora Wiktora Zina przy ulicy Budowlanych 4 w Wałczu - Dominik Pawlisz i Adrian Piekarski. Uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez ZWK OHP w Szczecinie.

Za organizację konkursu odpowiedzialna była p. Renata Pachocka – nauczycielka przedmiotów zawodowych PCKZiU w Wałczu.

 IMG 0484IMG 0503IMG 0522

Zawody strzeleckie szkół powiatu wałeckiego w ramach Szkolnej Ligi Strzeleckiej

            W dniu 5.04.2017 r. na terenie strzelnicy pneumatycznej LOK Wałcz odbyły się zawody strzeleckie w ramach Szkolnej Ligi Strzeleckiej. Celem zawodów było doskonalenie umiejętności strzeleckich, integracja środowiska i zacieśnianie współpracy ze szkołami oraz współzawodnictwo sportowe.

20170405 132109

Read More

II Wałecki Bieg i Marsz Dwóch Skarpet

W dniu 25 marca 2017 r. uczniowie PCKZiU wzięli udział w imprezie sportowo- integracyjnej, której organizatorem był Środowiskowy Dom Samopomocy, Stowarzyszenie,, Przyjazny Dom'' oraz Gmina Miejska Wałcz. Przedsięwzięcie to nosi nazwę ,,II Wałeckiego Biegu i Marszu Dwóch Skarpet'' i jest inicjatywą wspierającą się ze Światowym Dniem Osób z Zespołem Downa. Trasa obejmowała pętlę wokół jeziora Raduń. W biegu uczestniczyli: Anna Sobosińska, Patrycja Łagan, Anna Myszewska, Piotr Jankiewisz, Dawid Kujszczyk , Mateusz Aftyka.  W biegu na 3 km. Mateusz zajął  I miejsce, Dawid II miejsce. Opiekunami i uczestnikami była Jolanta Bacławska i Małgorzata Kuśnierczak.

mms img205302227

Konkurs wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Państwowa Inspekcja Pracy od 2013 roku organizuje konkurs wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Jego celem jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy, a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.

W tegorocznej edycji konkursu (02.03.2017) z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu uczestniczyły 3 uczennice: Agata Dąbrowska, Paulina Pawlik i Klaudia Bielawska. W etapie regionalnym III miejsce zajęła Agata Dąbrowska i będzie reprezentowała nasz region w etapie centralnym w Warszawie, który odbędzie się 25.04.2017r.

Agnieszka Szpecht

fobject id 169111

Nocny kondycyjny marsz klas wojskowych na 30km 03 i 04.03.2017

Marzec w klasach wojskowych poświęcony jest utrzymywaniu dobrej kondycji marszowej. Ferie zakończone, pogoda nie rozpieszczała, trzeba nadrobić stracony czas i brak ruch. Początek marca, dobry czas i wyjątkowo sprzyjająca pogoda, ciepło, bez opadów, resztki śniegu i lodu zniknęły.

Read More

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Bankowa 13

78-600 Wałcz

tel./fax 67 349 41 02

pckziuwwalczu@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Budowlanych 4

78-600 Wałcz

tel./fax 67 258 20 82

pckziuwwalczu2@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

 

Internat

Al. Zdob. Wału Pom. 90

tel. 67 349 41 04

 

 

   facebook    
      
   youtube