pckziutopv2

Kolejny konkurs- kolejne emocje!

„Bezpiecznie od startu” –pod takim hasłem Państwowa Inspekcja Pracy w Szczecinie, Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Kuratorium Oświaty oraz Zespół Szkół Rzemieślniczych powitali młodzież26.04.17.r. na kolejnym Konkursie regionalnym z zakresu BHP.

W konkursie wzięło udział 27 uczniów- adeptów sztuki rzemieślniczej ze szkół w Szczecinie, Gryfinie, Gryficach, Trzebiatowie, Wałczu i Maszewie.

Cech Rzemiosł Różnych w Wałczu i PCKZiU w Wałczu reprezentowały Klaudia Bielawska,
Paulina Pawlik z klasy IIIa oraz
Dominik Pawlisz, Kacper Owczarek, Jan Czarnojan, Karol Kukułka, Dawid Sadzik z klasy III ME.

Młodzi ludzie wiedzą, że znajomość przepisów to kolejny atut w dorosłym życiu, dlatego wszyscy walczyli do końca, każdy chciał sprawdzić swoją wiedzę. Nagrody tylko mobilizowały!...

Miejsce

I – Czarnecka Kaja/Cech Rzemiosł Różnych w Szczecinie

II - Bielawska Klaudia/Cech Rzemiosł Różnych w Wałczu kl. IIIa PCKZiU w Wałczu

III - Wacewicz Justyna/Zespół Szkół Rzemieślniczych Szczecinie

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe a pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki.

Kaja Czarnecka i Klaudia Bielawska pojadą 31 maja do Warszawy na ogólnopolski etap konkursu.

                                                                         

                                                                                                              opiekunowie: Grzegorz Skuza i Agnieszka Szpecht

PATRIOTYCZNA MIĘDZYPOKOLENIOWA WYCIECZKA

            Uczniowie klasy drugiej wojskowej z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Wałczu 21 kwietnia b.r. uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Do udziału w wyjeździe zaprosili uczniów jego główni organizatorzy- Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 49 w Wałczu.

Uczestnicy wycieczki mieli okazję odwiedzić: Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa,Muzeum Wojska Polskiego,Muzeum Powstania Warszawskiego.

            "W Centrum po pouczającej prezentacji multimedialnej mieliśmy możliwość zwiedzić salę tradycji, a na zakończenie złożyć wiązankę kwiatów pod pomnikiem i zapalić znicze pod ścianą upamiętniającą 120 żołnierzy poległych na misjach. To wspaniałe, że uczestnicy misji razem z uczniami klasy wojskowej oddali cześć swoim towarzyszom – kolegom. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć, coś ściska za gardło, coś dzieje się w sercu.

            Muzeum Wojska Polskiego – ogrom sprzętu, szkoda tylko, że ograniczony teren uniemożliwia pełną prezentację. Inne wrażenia to wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzięki ciekawej prezentacji można zagłębić się w tamten czas i miejsce,"

            W wycieczce brali udział uczniowie: Wiktoria Bartkowiak, Piotr Cywiński, Honorata Domaradzka, Dominika Fraszczyk, Dominik Jakubowski, Kewin Kokoszka, Kaja Kosnowicz, Oliwia Kuzia, Patryk Nęcka, Igor Pacholczak, Tomasz Michalak. Młodzieży towarzyszyli nauczyciele- Jolanta Bacławska i Wiktor Marcinkowski.

            Uczniowie wraz z opiekunami składają serdeczne podziękowania weteranom misji, szczególnie Grzegorzowi Murynowi i Dariuszowi Kuchowi za to wspólne patriotyczne przeżycie.

Konkurs matematyczny "Jeden z dziesięciu"

W środę 5.04.2017r. w naszej szkole w budynku na ul. Budowlanych odbył się szkolny konkurs matematyczny "Jeden z dziesięciu". Formuła konkursu wzorowana była na znanym telewizyjnym turnieju. Wzięły w nim udział klasy pierwsze liceum i technikum, dlatego pytania dotyczyły zakresu wiedzy matematycznej zrealizowanego w klasie pierwszej.

W rywalizacji wzięło udział 10 losowo dobranych drużyn (w skład drużyn weszli wszyscy uczniowie trzech klas pierwszych). Konkurs składał się, tak jak w teleturnieju, z trzech rund. W ostatniej rundzie zostały już tylko trzy zespoły. Zwycięzcą okazała się drużyna nr 10 w składzie: Dawid Bronowicki, Szymon Dubicki, Tomasz Oćwieja, Damian Trościanko(wszyscy z klasy I LG). II miejsce zajął zespół w składzie: Maria Borkowska z I LO, Kasia Dyczkowska z I B, Weronika Jędrzejewska z I LG, Piotr Kilijański z I LG i Robert Sowacz z I LG. III miejsce zajęła drużyna złożona z uczniów: Dominika Dzido z I LO ,Ola Kujawa z I LG, Mateusz Grabski z I LO, Natalia Kobylańska z I LO i Miłosz Tafliński z I LG. Konkurs przygotowały panie M.Kuśnierczak, M.Oleksiejuk, B.Zaborowska.

                                                                                                                      oprac. J.Ambroziak

 

  

 

 

Wojewódzki Konkurs „Sprawny w zawodzie murarz”

10 kwietnia w HP 16-6 w Wałczu odbył się Wojewódzki Konkurs „Sprawny w zawodzie murarz”. Zmagania uczestników odbyły się w warsztatach Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu.

Do rywalizacji stanęły trzy dwuosobowe drużyny uczniów klas III zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie murarz-tynkarz. Uczniowie po rozwiązaniu części teoretycznej zmierzyli się z zadaniem praktycznym. Musieli wykazać się umiejętnością murowania dwukanałowego komina wolnostojącego o wysokości 1,2m.

Komisja w składzie Tomasz Czerwiński – pracodawca i instruktor praktycznej nauki zawodu i Mirosław Prus – wychowawca Hufca Pracy, sprawdziła dokładność i jakość wykonania zgodnie z zadaniem. Istotne było również przestrzeganie zasad bhp podczas pracy.

Najlepsi zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej okazali się uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 im. Profesora Wiktora Zina przy ulicy Budowlanych 4 w Wałczu - Dominik Pawlisz i Adrian Piekarski. Uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez ZWK OHP w Szczecinie.

Za organizację konkursu odpowiedzialna była p. Renata Pachocka – nauczycielka przedmiotów zawodowych PCKZiU w Wałczu.

 IMG 0484IMG 0503IMG 0522

Zawody strzeleckie szkół powiatu wałeckiego w ramach Szkolnej Ligi Strzeleckiej

            W dniu 5.04.2017 r. na terenie strzelnicy pneumatycznej LOK Wałcz odbyły się zawody strzeleckie w ramach Szkolnej Ligi Strzeleckiej. Celem zawodów było doskonalenie umiejętności strzeleckich, integracja środowiska i zacieśnianie współpracy ze szkołami oraz współzawodnictwo sportowe.

20170405 132109

Read More

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Bankowa 13

78-600 Wałcz

tel./fax 67 349 41 02

pckziuwwalczu@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Budowlanych 4

78-600 Wałcz

tel./fax 67 258 20 82

pckziuwwalczu2@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

 

Internat

Al. Zdob. Wału Pom. 90

tel. 67 349 41 04

 

 

   facebook    
      
   youtube