pckziutopv2

rekrutacja2a

 

 

 

Opłaty za internat od 01.03.2017 roku

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu informuje, iż opłaty za pobyt ucznia w Internacie będą dokonywane tylko na konto szkoły.

Opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów należy przekazywać na niżej wymienione konto:

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu
ul. Bankowa 13, 78-600 Wałcz
nr konta: 57 1020 2847 0000 1302 0149 3758

z dopiskiem: imię i nazwisko ucznia z kwotą za wyżywienie i zakwaterowanie

Pragniemy poinformować, że w przypadku dokonywania wpłat liczy się data zaksięgowania wpłaty na konto szkoły. Wpłaty należy dokonywać tak, aby operacja księgowania nastąpiła do 15- tego każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Za nieterminowe uregulowanie należności będą naliczane ustawowe odsetki.

Nowy email Internatu to:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aby pobrać wzór podania kliknij TUTAJ.

REGULAMIN INTERNATU

Zarządzenie

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Bankowa 13

78-600 Wałcz

tel./fax 67 349 41 02

pckziuwwalczu@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Budowlanych 4

78-600 Wałcz

tel./fax 67 258 20 82

pckziuwwalczu2@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

 

Internat

Al. Zdob. Wału Pom. 90

tel. 67 349 41 04

 

 

   facebook    
      
   youtube