pckziutopv2

Kadra kierownicza

dyrektor mgr Piotr Filipiak
wicedyrektor mgr Jolanta Ambroziak
wicedyrektor  mgr inż. Alina Jackowska
wicedyrektor mgr Małgorzata Laskowska-Iwanowicz

Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu

mgr  Ewelina Ludwiczak
mgr inż. Agnieszka Szpecht

Kierownik warsztatów szkolnych

mgr Adam Markiewicz

Kierownik internatu

mgr Barbara Rosochacka

Pedagog szkolny

mgr Anna Bochniak
mgr Joanna Włodarczyk - Załęska 

 

Nauczyciele Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

Rok szkolny 2017/2018

 

Lp. IMIĘ NAZWISKO NAUCZANY PRZEDMIOT
1. Jolanta Ambroziak matematyka
2. Anna Andrukajtis przedmioty zawodowe
3. Mirosław Andrukajtis przedmioty zawodowe
4. Wiesław Andrzejewski przedmioty zawodowe
5. Małgorzata Angel język polski
6. Jolanta Bacławska wychowanie fizyczne
7. Aleksandra Badowska przedmioty zawodowe
8. Beata Bareja - Cierpicka przedmioty zawodowe
9. Małgorzata Bochenek język polski, biblioteka
10. Anna Bonikowska religia
11. Marta Borchardt język niemiecki
12. Krzysztof Brzeziński przedmioty zawodowe
13. Antoni Bukis praktyczna nauka zawodu
14. Jerzy Chmielnicki przedmioty zawodowe
15. Jolanta Chojnacka wiedza o społeczeństwie
16. Marta Ciarko język angielski, przedmioty zawodowe
17. Andrzej Czyżak wychowanie fizyczne
18. Teresa Dobosz język polski, wiedza o kulturze, bibliotekarz
19. Mirosław Dulęba informatyka, przedmioty zawodowe
20. Joanna Ejma język angielski
21. Piotr Filipiak wychowanie fizyczne, internat
22. Ireneusz Gaworek fizyka
23. Anna Gniot wychowanie fizyczne,
edukacja dla bezpieczeństwa
24. Magdalena Górna-Orczykowska przedmioty zawodowe
25. Marlena Grabowska język polski, bibliotekarz
26. Elżbieta Grzech język polski
27. Paweł Grzyl fizyka
28. Maria Idzikowska przedmioty zawodowe
29. Dariusz Izban wiedza o kulturze, internat
30. Alina Jackowska biologia, przedmioty zawodowe
31. Iwona Jakubiak internat
32. Wojciech Jakubowski przedmioty zawodowe
33. Milena Janas - Hanzel wychowanie fizyczne
34. Magdalena Jarzyńska język niemiecki,
język niemiecki zawodowy
35. Justyna Jesiotr matematyka, informatyka,
grafika komputerowa
36. Krzysztof Jurek wychowanie fizyczne
37. Irena Kania przedmioty zawodowe
38. Jacek Kasiński przedmioty zawodowe
39. Ilona Katarzyńska historia
40. Irena Kawczyńska język angielski,
język angielski zawodowy
41. Renata Komorowska język niemiecki
42. Natalia Kosecka internat
43. Katarzyna Ksepko-Lisowska internat
44. Tomasz Kubik przedmioty zawodowe
45. Małgorzata Kuśnierczak matematyka
46. Izabela Kwiecińska język niemiecki
47. Małgorzta Laskowska-Iwanowicz język polski
48. Beata Lecka - Pretkiel geografia, higiena
49. Ewelina Lipiec-Czuba fizyka, przedmioty zawodowe
50. Ewelina Ludwiczak przedmioty zawodowe
51. Marek Machalski praktyczna nauka zawodu
52. Mariusz Marcinkiewicz wychowanie fizyczne
53. Wiktor Marcinkowki edukacja dla bezpieczeństwa,
zajęcia wojskowe
54. Sebastian Maciuszek religia
55. Adam Markiewicz praktyczna nauka zawodu
56. Magdalena Morawska przedmioty zawodowe
57. Ewa Nelus internat
58. Monika Oleksiejuk matematyka
59. Renata Pachocka przedmioty zawodowe
60. Renata Piasecka technologia informacyjna, informatyka,
podstawy przedsiębiorczości
61. Anna Pienkoś religia
62. Justyna Piotrowska język polski, historia sztuki
63. Łukasz Podkowa internat
64. Wiktor Ptak wychowanie fizyczne
65. Jarosław Rachubiński wiedza o społeczeństwie,
historia i społeczeństwo, historia
66. Bernadetta Radziun przedmioty zawodowe
67. Dariusz Radziun przedmioty zawodowe
68. Katarzyna Rejniak język angielski
69. Barbara Rosochacka internat
70. Pamela Sadkowska - Połeć matematyka
71. Andrzej Sagun religia
72. Mariola Seweryniak biologia
73. Magdalena Sitarczyk matematyka
74. Agata Skonieczka internat
75. Bogusława Skrzypek geografia, wiedza o społeczeństwie
76. Grzegorz Skuza bezpieczeństwo i higiena pracy, wychowanie fizyczne,
internat
77. Monika Sudoł język niemiecki
78. Renata Szalla język polski
79. Agnieszka Szpecht przedmioty zawodowe
80. Dagmara Turkiel przedmioty zawodowe
81. Ireneusz Wasielewski praktyczna nauka zawodu
82. Teresa Wierzbicka biologia. chemia, wychowanie do życia w rodzinie
83. Jerzy Woźniak internat
84. Mirosław Wójcicki przedmioty zawodowe
85. Krzysztof Wysocki praktyczna nauka zawodu
86. Beata Zaborowska fizyka, matematyka
87. Magdalena Zadrożna chemia, internat
88. Anna Zamiara przedmioty zawodowe
89. Ewa Zielińska-Repecka przedmioty zawodowe
90. Paulina Ziółkowska internat
 
 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Bankowa 13

78-600 Wałcz

tel./fax 67 349 41 02

pckziuwwalczu@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Budowlanych 4

78-600 Wałcz

tel./fax 67 258 20 82

pckziuwwalczu2@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

 

Internat

Al. Zdob. Wału Pom. 90

tel. 67 349 41 04

 

 

   facebook    
      
   youtube