pckziutopv2

Kadra kierownicza

dyrektor mgr Piotr Filipiak
wicedyrektor mgr Jolanta Ambroziak
wicedyrektor mgr Renata Szalla
wicedyrektor mgr Małgorzata Laskowska-Iwanowicz

Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu

mgr inż. Alina Jackowska
mgr inż. Agnieszka Szpecht

Kierownik warsztatów szkolnych

mgr Adam Markiewicz

Kierownik internatu

mgr Barbara Rosochacka

Pedagog szkolny

mgr Anna Bochniak
mgr Joanna Włodarczyk - Załęska 

 

Nauczyciele Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

Rok szkolny 2016/2017

 

Lp. IMIĘ NAZWISKO NAUCZANY PRZEDMIOT
1. Jolanta Ambroziak matematyka
2. Anna Andrukajtis przedmioty zawodowe
3. Mirosław Andrukajtis przedmioty zawodowe
4. Wiesław Andrzejewski przedmioty zawodowe
5. Małgorzata Angel język polski
6. Jolanta Bacławska wychowanie fizyczne
7. Czesław Bacławski przedmioty zawodowe
8. Aleksandra Badowska przedmioty zawodowe
9. Beata Bareja - Cierpicka przedmioty zawodowe
10. Małgorzata Bochenek język polski, biblioteka
11. Anna Bonikowska religia
12. Marta Borchardt język niemiecki
13. Krzysztof Brzeziński przedmioty zawodowe
14. Antoni Bukis praktyczna nauka zawodu
15. Jerzy Chmielnicki przedmioty zawodowe
16. Jolanta Chojnacka wiedza o społeczeństwie
17. Marta Ciarko język angielski, przedmioty zawodowe
18. Andrzej Czyżak wychowanie fizyczne
19. Teresa Dobosz język polski, wiedza o kulturze, bibliotekarz
20. Mirosław Dulęba informatyka, przedmioty zawodowe
21. Joanna Ejma język angielski
22. Krystyna Filipiak internat
23. Piotr Filipiak wychowanie fizyczne, internat
24. Roman Fularz przedmioty zawodowe
25. Ireneusz Gaworek fizyka
26. Anna Gniot wychowanie fizyczne,
edukacja dla bezpieczeństwa
27. Magdalena Górna-Orczykowska przedmioty zawodowe
28. Marlena Grabowska język polski, bibliotekarz
29. Elżbieta Grzech język polski
30. Dariusz Izban wiedza o kulturze, internat
31. Alina Jackowska biologia, przedmioty zawodowe
32. Iwona Jakubiak internat
33. Wojciech Jakubowski przedmioty zawodowe
34. Milena Janas - Hanzel wychowanie fizyczne
35. Magdalena Jarzyńska język niemiecki,
język niemiecki zawodowy
36. Justyna Jesiotr matematyka, informatyka,
grafika komputerowa
37. Krzysztof Jurek wychowanie fizyczne
38. Irena Kania przedmioty zawodowe
39. Jacek Kasiński przedmioty zawodowe
40. Ilona Katarzyńska historia
41. Irena Kawczyńska język angielski,
język angielski zawodowy
42. Renata Komorowska język niemiecki
43. Katarzyna Ksepko-Lisowska internat
44. Tomasz Kubik przedmioty zawodowe
45. Małgorzata Kuśnierczak matematyka
46. Izabela Kwiecińska język niemiecki
47. Małgorzta Laskowska-Iwanowicz język polski
48. Beata Lecka - Pretkiel geografia, higiena
49. Ewelina Lipiec-Czuba fizyka, przedmioty zawodowe
50. Ewelina Ludwiczak przedmioty zawodowe
51. Marek Machalski praktyczna nauka zawodu
52. Mariusz Marcinkiewicz wychowanie fizyczne
53. Wiktor Marcinkowki edukacja dla bezpieczeństwa,
zajęcia wojskowe
54. Sebastian Maciuszek religia
55. Adam Markiewicz praktyczna nauka zawodu
56. Magdalena Morawska przedmioty zawodowe
57. Ewa Nelus internat
58. Renata Pachocka przedmioty zawodowe
59. Renata Piasecka technologia informacyjna, informatyka,
podstawy przedsiębiorczości
60. Anna Pienkoś religia
61. Justyna Piotrowska język polski, historia sztuki
62. Łukasz Podkowa internat
63. Wiktor Ptak wychowanie fizyczne
64. Jarosław Rachubiński wiedza o społeczeństwie,
historia i społeczeństwo, historia
65. Bernadetta Radziun przedmioty zawodowe
66. Katarzyna Rejniak język angielski
67. Barbara Rosochacka internat
68. Pamela Sadkowska - Połeć matematyka
69. Mariola Seweryniak biologia
70. Magdalena Sitarczyk matematyka
71. Agata Skonieczka internat
72. Bogusława Skrzypek geografia, wiedza o społeczeństwie
73. Grzegorz Skuza bezpieczeństwo i higiena pracy, wychowanie fizyczne,
internat
74. Monika Sudoł język niemiecki
75. Renata Szalla język polski
76 Agnieszka Szpecht przedmioty zawodowe
77. Dagmara Turkiel przedmioty zawodowe
78. Ireneusz Wasielewski praktyczna nauka zawodu
79. Jerzy Woźniak internat
80. Mirosław Wójcicki przedmioty zawodowe
81. Krzysztof Wysocki praktyczna nauka zawodu
82. Beata Zaborowska fizyka, matematyka
83. Magdalena Zadrożna chemia, internat
84. Anna Zamiara przedmioty zawodowe
85. Ewa Zielińska-Repecka przedmioty zawodowe
86. Paulina Ziółkowska internat
 
 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Bankowa 13

78-600 Wałcz

tel./fax 67 349 41 02

pckziuwwalczu@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Budowlanych 4

78-600 Wałcz

tel./fax 67 258 20 82

pckziuwwalczu2@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

 

Internat

Al. Zdob. Wału Pom. 90

tel. 67 349 41 04

 

 

   facebook    
      
   youtube