pckziutopv2

NOWE EGZAMINY ZAWODOWE

Deklaracja egzaminu zawodowego

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego

Harmonogram egzaminu pisemnego (wersia elektroniczna) - Uczniowie

Harmonogram egzaminów praktycznych - Uczniowie

Skład komisji egzaminacyjnych-nauczyciele

Terminy egzaminu zawodowego

Materiały pomocnicze cz.pisemna

Materiały pomocnicze cz.praktyczna

Informacje ogólne dla ucznia

HARMONOGRAM EGZAMINÓW NA POSZCZEGÓLNE KWALIFIKACJE

 

Wytyczne CKE MEN i GIS plakat

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Bankowa 13

78-600 Wałcz

tel./fax 67 349 41 02

pckziuwwalczu@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Budowlanych 4

78-600 Wałcz

tel./fax 67 258 20 82

pckziuwwalczu2@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

 

Internat

Al. Zdob. Wału Pom. 90

tel. 67 349 41 04

 

 

   facebook    
      
   youtube