KURS PRZYGOTOWAWCZY DO MATURY Z MATEMATYKI 2023

 – Poziom podstawowy

Wychodząc naprzeciw potrzebie Maturzystów, Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu wraz
ze Starostwem Powiatowym w Wałczu organizuje ponownie kurs przygotowawczy do matury
z matematyki na poziomie podstawowym.

Celem kursu jest powtórzenie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy zdobytej w szkole. Na 50 godzin lekcyjnych zajęć składać się będą ćwiczenia z matematyki w zakresie podstawy programowej obowiązującej dla poziomu podstawowego oraz kilka godzin poświęconych rozwiązywaniu i omawianiu testów maturalnych.

Opłata rekrutacyjna za kurs wynosi 300,00 zł.

 Prowadzący zajęcia: Pani mgr Marta Bednarek- Pilarska

 Decyduje kolejność zgłoszeń dostarczonych do Dziekanatu. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapisy odbywają się w Dziekanacie (ul. Wojska Polskiego 99, pok. 103) lub poprzez wysłanie skanu kwestionariusza na adres: dziekanat@answalcz.pl

 Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 67 259 09 77 lub 67 259 09 78 

Wraz z kwestionariuszem prosimy o dostarczenie opłaty rekrutacyjnej.

Zostaw komentarz

Skip to content