Konkurs geograficzny „Geo-Planeta”

Konkurs Geo-Planeta

W dniu 24.11.2017 w budynku przy ul. Budowlanych odbyła się szkolna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta” w której wzięło udział 31 uczniów z klas: II LO, III LO, III LG, IV LG, IV BA. Celem Konkursu było szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu geografii, przyrody oraz miejscu i znaczeniu Polski na świecie (zarówno w aspekcie gospodarczym, jak też terytorialnym). Składał się on z dwóch części: 30 pytań zamkniętych z wykorzystaniem mapy oraz pytania otwartego. Mam nadzieję, że udział w konkursie dostarczył uczniom rozrywki umysłowej oraz był sprawdzianem ich umiejętności. Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkoły w terminie do 31.03.2018r.
Opracowała: Beata Baszczyn

Konkurs Geo-Planeta
Konkurs geograficzny Geo-Planeta
Konkurs w pckziu

Zostaw komentarz

Skip to content