Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej i Ogólnopolski Konkurs Papieski

Konkurs wiedzy biblijnej

Karolina Włodarczyk z klasy 2 TRS została zakwalifikowana do II etapu XXI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej „IDŹCIE I GŁOŚCIE!”, natomiast Paulina Pawlik z klasy III a do II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego „PATRIOTYZM KAROLA WOJTYŁY 1920-1945”. Oba konkursy są wydarzeniami niezwykle prestiżowymi.

OKWB Stowarzyszenia „Civitas Christiana” co roku zrzesza ok. 30.000 młodych ludzi z 1500 szkół ponadgimnazjalnych. Zakres problematyki konkursowej dotyczy wybranych ksiąg Pisma Świętego i porusza trudne kwestie natury teologicznej. W tym roku konkurs obejmuje „Księgę Daniela” i „Apokalipsę św. Jana” wraz z wprowadzeniem, komentarzami, przypisami i słownikiem. Znajomość tych dwóch ksiąg otwiera przed uczniem bogaty świat symboliki biblijnej i apokaliptyki żydowskiej, a także pozwala lepiej zrozumieć, na czym polega misja chrześcijan w świecie:

Młody człowiek w obliczu trudności nie załamuje się, lecz znajduje swą moc i tożsamość w Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba. Księga Apokalipsy św. Jana opisuje świadectwo i misję pierwotnej wspólnoty Kościoła zwróconej ku eschatologicznej pełni, która w Chrystusie – Alfie i Omedze – znajduje swoją tożsamość i misję. (ks. prof. Dr hab. Mirosław Wróbel KUL).

Zostaw komentarz

Skip to content