Wojewódzki Konkurs „Sprawny w zawodzie murarz”

Konkurs - "sprawny w zawodzie murarz"

10 kwietnia w HP 16-6 w Wałczu odbył się Wojewódzki Konkurs „Sprawny w zawodzie murarz”. Zmagania uczestników odbyły się w warsztatach Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu.

Do rywalizacji stanęły trzy dwuosobowe drużyny uczniów klas III zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie murarz-tynkarz. Uczniowie po rozwiązaniu części teoretycznej zmierzyli się z zadaniem praktycznym. Musieli wykazać się umiejętnością murowania dwukanałowego komina wolnostojącego o wysokości 1,2m.

Komisja w składzie Tomasz Czerwiński – pracodawca i instruktor praktycznej nauki zawodu i Mirosław Prus – wychowawca Hufca Pracy, sprawdziła dokładność i jakość wykonania zgodnie z zadaniem. Istotne było również przestrzeganie zasad bhp podczas pracy.

Najlepsi zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej okazali się uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 im. Profesora Wiktora Zina przy ulicy Budowlanych 4 w Wałczu – Dominik Pawlisz i Adrian Piekarski. Uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez ZWK OHP w Szczecinie.

Za organizację konkursu odpowiedzialna była p. Renata Pachocka – nauczycielka przedmiotów zawodowych PCKZiU w Wałczu.

Zostaw komentarz

Skip to content