Powiatowe Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Wałczu

nowa szkoła, a jednak... od dawna wszystkim doskonale znana, lubiana i ceniona.
To "Budowlanka" i "Zawka" pod jedną nazwą, ale dalej w swoich budynkach.
ul. Budowlanych 4
ul. Bankowa 13
Skip to content