pckziutopv2

Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych odbył się 5 kwietnia 2018 roku w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu, w budynku przy ulicy Budowlanych 4 w sali nr 2.

Głównym jego celem jest rozwijanie kompetencji interkulturowej młodego pokolenia  i otwartości na kultury  innych narodów w celu ich zrozumienia oraz wspomaganie  rozwoju młodzieży poprzez uświadamianie im znaczenia wiedzy o kulturze i historii krajów.    

Tematyka zadań, z którymi zmierzyli się uczestnicy Konkursu, obejmowała wiedzę realioznawczą na temat:

 1. tradycji, zwyczajów, flag, hymnów, świętych patronów krajów, symboli narodowych, skrótów: UK, GB, USA, świąt narodowych;
 2. edukacji;
 3. sztuki kulinarnej, tradycyjnych potraw;
 4. geografii Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych: stolic krajów, rzek, jezior, szczytów górskie, parków narodowych;
 5. historii Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych: rodziny królewskiej, popularnych zabytków;
 6. wydarzeń kulturalnych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych;
 7. relacji polsko-brytyjskich i polsko-amerykańskich na przestrzeni wieków;
 8. wybitnych przedstawicieli kultury, nauki, sztuki i polityki;
 9. sportu: piłki nożnej, krykieta, footballu amerykańskiego.

Czołowe miejsca zajęli:

 1. Lis Krystian III LO  – 28pkt.
 2. Kędzierska Małgorzata II LA – 26pkt.
 3. Glejzer Karolina III LG – 23pkt.

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2018/2019.

 

 

 

 

          

W czwartek, 14.03.19r. w budynku przy ul. Budowlanych odbył się Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta” PLUS, w którym wzięło udział 26 uczniów z klas: I LG, I LB,   I B, II LO, I ME, III LG, IV LG.

Tym razem uczniowie zmierzyli się z testem składającym się z 25 pytań dotyczących „Wyżyn i kotlin Polski” rozwiązywanych metodą jednokrotnego wyboru oraz jednym pytaniem otwartym. Celem Konkursu było szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu geografii, przyrody oraz miejscu i znaczeniu Polski na świecie. Wyniki konkursu zostaną przesłane do 30.04.2019r.

Opracowała: Beata Baszczyn

 

EPSON039

Jesteśmy w przededniu egzaminów zawodowych czy maturalnych.
Poniżej niezwykle ważny tekst. Ważny nie tylko dla Rodziców. Myślę, że także dla Nauczycieli.
Ktoś napisał: "wszystkie dzieci są równe, ale nie jednakowe".
Każdy Uczeń jest inny. Nie pozbawiajmy młodych ludzi pewności siebie. Kto wie, może są stworzone
do innych rzeczy w życiu. Skąd wiadomo, czy i tak, na przekór wszystkiemu, nie podbiją świata.
Jak? We właściwy, sobie znany sposób.
Read More

Konkurs Geograficzny "Geo-Planeta".

W dniu 21.11.18r. w budynku przy ul. Budowlanych po raz drugi odbył się Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta”, w którym wzięło udział 36 uczniów z klas: II LO, III LO, III LG i B, IV LG i B, I ME i II LG.

Celem Konkursu była aktywizacja młodzieży oraz szerzenie wiedzy z zakresu geografii, przyrody oraz miejsca i znaczenia Polski na świecie. Test składał się z dwóch części: 30 pytań zamkniętych dotyczących znajomości geografii Polski i świata z wykorzystaniem mapy oraz zwięzłej części opisowej.

Mam nadzieję, że udział w konkursie dostarczył uczniom rozrywki umysłowej oraz był sprawdzianem ich umiejętności. Wyniki konkursu zostaną przesłane do 31.03.2019r.

                                                                                                                                                                                                                  Opracowała: Beata Baszczyn

 

  

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Bankowa 13

78-600 Wałcz

tel./fax 67 349 41 02

pckziuwwalczu@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Budowlanych 4

78-600 Wałcz

tel./fax 67 258 20 82

pckziuwwalczu2@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

 

Internat

Al. Zdob. Wału Pom. 90

tel. 67 349 41 04

 

 

   facebook    
      
   youtube