Rekrutacja

Zasady rekrutacji:

UWAGA RODZICE!!!

Podpisany wniosek należy dostarczyć tylko  do szkoły pierwszego 

      wyboru ( dotyczy szkół powiatu wałeckiego ).

PROŚBA do Rodziców i Uczniów! Zwracamy się z prośbą o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych wszelkich dokumentów z poradni psychologiczno-pedagogicznych świadczących o występowaniu jakichkolwiek problemów w nauce. Mogą to być: opinie, orzeczenia, diagnozy itd. Wcześniejsze dostarczenie dokumentów pozwoli na szybszą organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym zaplanowanie dodatkowych zajęć, takich jak: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne, rewalidacyjne i inne.

UWAGA KANDYDACI DO SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA Podpisanie umowy z pracodawcą, po odbytych badaniach medycyny pracy, najpóżniej do 31.08.2023r. Po tym terminie, szkoła nie przyjmie uczniów do klas branżowych I stopnia.

Ważne informacje

Ostatnie artykuły

Fanpage na Facebook'u

Skip to content