Internat

INTERNAT POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WAŁCZU

Budynek A.

Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 90

78-600 Wałcz

Tel. 67 349 41 04, 728 950 490

Budynek B

Ul. Południowa 10B

78-600 Wałcz

Tel. 67 349 04 20

adres e-mailowy: internatpckziu@gmail.com

Informacja dla uczniów i rodziców

  • Rodzic może uzyskać lub przekazać informację telefonicznie o wychowanku tylko ze swojego numeru telefonu, który podał na umowie przyjęcia ucznia do internatu.
  • Opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków należy dokonywać tylko na konto szkoły: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego w Wałczu, ul. Bankowa 13, 78-600 Wałcz

    Z dopiskiem: imię i nazwisko ucznia z kwotą za wyżywienie i zakwaterowanie

    Nowe konto bankowe obowiązujące od 2.12.2020r.: Santander 41 1090 1320 0000 0001 4721 7881


W przypadku dokonania wpłat liczy się data zaksięgowania wpłaty na konto szkoły. Wpłaty należy dokonywać tak, aby operacja zaksięgowania nastąpiła do 15-tego każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Za nieterminowe uregulowanie należności będą naliczane ustawowe odsetki.

Dokumenty do pobrania:

Skip to content