Kadra kierownicza PCKZiU w Wałczu

dyrektor mgr Piotr Filipiak
wicedyrektor mgr Jolanta Ambroziak
wicedyrektor  mgr inż. Alina Jackowska
wicedyrektor mgr Małgorzata Laskowska-Iwanowicz

Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu

mgr inż. Ewelina Ludwiczak
mgr inż. Agnieszka Szpecht

Kierownik warsztatów szkolnych

mgr Adam Markiewicz

Kierownik internatu

mgr Barbara Rosochacka

Pedagog szkolny

mgr Anna Bochniak
mgr Joanna Włodarczyk – Załęska 

 

Nauczyciele PCKZiU w Wałczu

L.p.

Nazwisko i imię

Stanowisko

1

Ambroziak Jolanta

wicedyrektor/ nauczyciel matematyki

2

Andrukajtis Anna

nauczyciel przedmiotów zawodowych teoretycznych

3

Andrukajtis Mirosław

nauczyciel wos-u

4

Andrzejewski Wiesław

nauczyciel przedmiotów zawodowych teoretycznych

5

Angel Małgorzata

nauczyciel wychowawca w internacie, kółko fotograficzne

6

Bacławska Jolanta

nauczyciel wychowania fizycznego

7

Bacławski Czesław

nauczyciel przedmiotów zawodowych teoretycznych, matematyka

8

Badowska Aleksandra

nauczyciel przedmiotów zawodowych teoretycznych

9

Bareja-Cierpicka Beata

nauczyciel przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych

10

Baszczyn Beata

nauczyciel przedmiotów zawodowych teoretycznych, biologia

11

Bazylewicz Maciej

nauczyciel praktycznej nauki zawodu

12

Bąk Mateusz

nauczyciel zajęć wojskowych zawodowych teoretycznych i praktycznych, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca w internacie

13

Bilik Bronisław

nauczyciel przedmiotów zawodowych teoretycznych

14

Bochenek Małgorzata

nauczyciel języka polskiego / biblioteka

15

Bochniak Anna

pedagog, doradztwo zawodowe

16

Borchardt Marta

nauczyciel języka niemieckiego

17

Brzeziński Krzysztof

nauczyciel przedmiotów zawodowych teoretycznych, fizyka

18

Bukis Antoni

nauczyciel praktycznej nauki zawodu

19

Cerazy Magdalena

nauczyciel przedmiotów zawodowych teoretycznych

20

Ciarko Marta

nauczyciel języka angielskiego/ przedmioty zawodowe

21

Czyżak Andrzej

nauczyciel wychowania fizycznego

22

Dobosz Teresa

nauczyciel języka polskiego / bibliotekarz

23

Dulęba Mirosław

nauczyciel przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych

24

Ejma Joanna

nauczyciel języka angielskiego

25

Eysymontt Mariusz

nauczyciel wychowawca w internacie

26

Filipiak Ilona

nauczyciel historii

27

Filipiak Piotr

dyrektor, wychowawca w internacie

28

Gaworek Ireneusz

nauczyciel fizyki, matematyki

29

Gniot – Banach Anna

nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa

30

Grabowska Marlena

nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz

31

Grzech Elżbieta

nauczyciel języka polskiego, wychowawca w internacie

32

Idzikowska Maria

nauczyciel przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych

33

Izban Dariusz

nauczyciel muzyki, zajęcia pozalekcyjne

34

Jackowska Alina

wicedyrektor, biologia, towaroznawstwo, zasady żywienia

35

Janas-Hanzel Milena

nauczyciel wychowania fizycznego

36

Jarzyńska Magdalena

nauczyciel języka niemieckiego

37

Jesiotr Justyna

nauczyciel informatyki/matematyki

38

Jędrasik Arkadiusz

katecheta ksiądz

39

Kawczyńska Irena

nauczyciel języka angielskiego

40

Kityński Dariusz

nauczyciel chemii

41

Komorowska Renata

nauczyciel języka niemieckiego

42

Kosecka Natalia

nauczyciel wychowawca w internacie, wychowanie do życia w rodzinie

43

Kozar Karolina

nauczyciel wychowawca w internacie

44

Kuśnierczak Małgorzata

nauczyciel matematyki, chemii

45

Kwiecińska Izabela

nauczyciel języka niemieckiego

46

Laskowska-Iwanowicz Małgorzata

wicedyrektor, nauczyciel języka polskiego

47

Lecka-Pretkiel Beata

nauczyciel geografii/ przedmioty logistyczne

48

Ludwiczak Ewelina

kierownik praktycznej nauki zawodu/ nauczyciel przedmiotów zawodowych teoretycznych/ doradca zawodowy

49

Machalski Marek

nauczyciel praktycznej nauki zawodu

50

Maciejasz – Rostankowska Beata

nauczyciel matematyki

51

Marcinkiewicz Mariusz

nauczyciel wychowania fizycznego

52

Markiewicz Adam

kierownik warsztatów szkolnych, nauczyciel praktycznej nauki zawodu

53

Mochort Natalia

nauczyciel przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych

54

Nelus Ewa

nauczyciel wychowawca w internacie

55

Oleksiejuk Monika

nauczyciel matematyki/ informatyki

56

Pabijan Anna

nauczyciel przedmiotów zawodowych

57

Pachocka Renata

nauczyciel przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych

58

Piasecka Renata

nauczyciel informatyki

59

Pienkoś Anna

nauczyciel religii, języka polskiego, historii, historii i teraźniejszości

60

Piotrowska Justyna

nauczyciel języka polskiego, historii sztuki

61

Prus Mirosław

nauczyciel przedmiotów zawodowych teoretycznych

62

Ptak Wiktor

nauczyciel wychowania fizycznego

63

Rachubiński Jarosław

nauczyciel historii i historii społeczeństwa, wos

64

Radziun Dariusz

nauczyciel praktycznej nauki zawodu, przedmiotów zawodowych teoretycznych, wychowawca w internacie

65

Rejniak Katarzyna

nauczyciel języka angielskiego

66

Rosochacka Barbara

kierownik internatu, nauczyciel bhp

67

Seweryniak Mariola

nauczyciel chemii, podstaw przedsiębiorczości, biologii, matematyki

68

Sitarczyk Magdalena

nauczyciel matematyki

69

Sitarek Aleksandra

nauczyciel przedmiotów zawodowych architektura krajobrazu

70

Skonieczka Marek

nauczyciel wychowawca w internacie

71

Skrzypek Bogusława

nauczyciel geografii

72

Skuza Grzegorz

nauczyciel bhp

73

Stoltman Zbigniew

nauczyciel religii

74

Sudoł Monika

nauczyciel języka niemieckiego

75

Szalla Dariusz

nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych, wychowawca w internacie

76

Szalla Renata

bibliotekarz

77

Szpecht Agnieszka

kierownik praktycznej nauki zawodu, nauczyciel przedmiotów zawodowych teoretycznych, BHP, wychowawca w internacie

78

Towarnicka Magdalena

nauczyciel wychowawca w internacie/ wychowanie fizyczne

79

Turkiel Dagmara

nauczyciel przedmiotów zawodowych teoretycznych

80

Typiło Alina

pedagog specjalny

81

Wankiewicz Julia

nauczyciel języka angielskiego

82

Wasielewski Ireneusz

nauczyciel praktycznej nauki zawodu

83

Wierzbicka Teresa

nauczyciel biologii, chemii, wychowania do życia w rodzinie

84

Włodarczyk-Załęska Joanna

pedagog szkolny, wdż

85

Wójcicki Mirosław

nauczyciel przedmiotów zawodowych teoretycznych

86

Zaborowska Agnieszka

psycholog

87

Zaborowska Beata

nauczyciel matematyki/fizyki

88

Ziółkowska Paulina

nauczyciel wychowawca w internacie

 

Skip to content