pckziutopv2

Technik mechatronik  na stronę szkoły Strona 1Technik mechatronik  na stronę szkoły Strona 2Technik mechatronik  na stronę szkoły Strona 3Technik mechatronik  na stronę szkoły Strona 4

=pomagać i chronić=..zawód z przyszłością...
Niezwykle interesująca praca z szerokimi perspektywami rozwoju i możliwościami kariery zawodowej. Służba społeczeństwu to priorytet i satysfakcja z niesienia pomocy tym którzy wymagają ochrony.. Patronat Komendy Powiatowej Policji w Wałczu pozwala na realizację ciekawych zajęć teoretycznych i praktycznych z udziałem funkcjonariuszy i sprzętu jakim dysponuje lokalna Policja. Szerokie perspektywy rozwoju w różnych kierunkach determinują pogłębianie specjalistycznej wiedzy. Udział w zajęciach daje dodatkowe punkty w trakcie rozmów kadrowych przy przyjęciu do Policji. Pasjonujące i ciekawe zajęcia.. zgłębianie tajników pracy współczesnej Policji przyciągają wyjątkowych ludzi-Was

ulotka Strona 1ulotka Strona 2

TECHNIK LOGISTYK – ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

PATRONAT MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ!!!

Oferta skierowana do osób marzących o służbie w Wojsku Polskim, szczególnie w Obronie Terytorialnej Kraju, zainteresowanych tematem wojskowości i innych służbach mundurowych.

Korzyści:

możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, zapewnienie dodatkowych punktów rekrutacyjnych przy aplikowaniu do najbardziej prestiżowych akademii wojskowych w kraju, pierwszeństwo w trakcie naboru do Terytorialnej Służby Wojskowej oraz preferencje przy realizacji programu Legia Akademicka, stałe konsultacje w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej.

Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • przedmiotów ogólnokształcących, przygotowujących do egzaminu maturalnego,
 • przedmiotów zawodowych logistycznych, przygotowujących do uzyskania tytułu technika logistyka
 • przedmiotów z zakresu przygotowania wojskowego, które pozwalają opanować m.in. umiejętności taktyczne, strzeleckie, musztrę, pierwszą pomoc przedmedyczną.

Zajęcia wojskowe i poligonowe organizowane są w szkole, w terenie (marsze kondycyjne, bytowanie w trudnym terenie, survivale,) i w obiektach Jednostek Wojskowych
w Złocieńcu i  Wałczu. Uczniowie biorą udział  w obozach szkoleniowych. Organizowane są m.in. zajęcia
z walki wręcz, kursy żeglarskie.

W zajęciach uczniowie uczestniczą w umundurowaniu, które zapewnia szkoła!!!

Absolwent będzie przygotowany do służby w Wojsku Polskim oraz do pracy w:

 • sztabach logistyki jednostek wojskowych,
 • Wojskowych Oddziałach Logistycznych,
 • Rejonowych Bazach Logistycznych,
 • podjęcia pracy w cywilnych przedsiębiorstwach: przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo-spedycyjnych, komunikacji miejskiej, dystrybucji towarów.

Kandydaci, w pierwszej połowie czerwca, przejdą test sprawności fizycznej.

53142

informator2

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Bankowa 13

78-600 Wałcz

tel./fax 67 349 41 02

pckziuwwalczu@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Budowlanych 4

78-600 Wałcz

tel./fax 67 258 20 82

pckziuwwalczu2@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

 

Internat

Al. Zdob. Wału Pom. 90

tel. 67 349 41 04

 

 

   facebook    
      
   youtube