pckziutopv2

-rekrutacja1

 

ZASADY REKRUTACJI

 

 

PODANIE – rekrutacja elektroniczna (gimnazjaliści)

 

 

PODANIE – kursy kwalifikacyjne zawodowe

 

 

 

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

TECHNIKUM ZAWODOWE

(4 LATA)

  • Technikum Zawodowe nr 1 im. Profesora Wiktora Zina 

ul. Budowlanych 4

- technik architektury krajobrazu,


- technik budownictwa,

- technik elektryk,


- technik drogownictwa (od 13 marca 2017r. zmiana nazwy na

technik budowy dróg),

- technik transportu drogowego,


- technik logistyk,


- technik inżynierii środowiska i melioracji,


- technik renowacji elementów architektury,

- technik robót wykończeniowych w budownictwie.

  • Technikum Zawodowe nr 2

ul. Bankowa 13


- technik spedytor,

- technik organizacji reklamy,

- fototechnik (od 13 marca 2017 r. zmiana nazwy na

technik fotografii i multimediów),


- technik usług fryzjerskich,


- technik handlowiec,

- kelner,


- technik pojazdów samochodowych,


- technik mechatronik,

- technik mechanik.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

(3 lata)

 

  • III Liceum Ogólnokształcące im. Profesora Wiktora Zina 

ul. Budowlanych 4


- klasa sportowa,


- klasa wojskowa.

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

(3 LATA)


  • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 im. Profesora Wiktora Zina 

ul. Budowlanych 4


- elektryk,


- elektromechanik,


- murarz-tynkarz

- magazynier-logistyk.

  • Branżowa Szkoła I stopnia nr 2
    ul. Bankowa 13

                  

- monter mechatronik (od 13 marca 2017 r. zmiana nazwy na mechatronik),


- sprzedawca,


- mechanik pojazdów samochodowych,

- kierowca - mechanik


- ślusarz,


- operator obrabiarek skrawających (tokarz),

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,


- kucharz,


- fryzjer,


- inne zawody.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

ul. Bankowa 13

(2 lub 3 lata)

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Bankowa 13

78-600 Wałcz

tel./fax 67 349 41 02

pckziuwwalczu@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Budowlanych 4

78-600 Wałcz

tel./fax 67 258 20 82

pckziuwwalczu2@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

 

Internat

Al. Zdob. Wału Pom. 90

tel. 67 349 41 04

 

 

   facebook    
      
   youtube