pckziutopv2

 

 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

ZAPRASZAMY

 

ZASADY REKRUTACJI

 

 

PODANIE – rekrutacja elektroniczna 

 

 

PODANIE – kursy kwalifikacyjne zawodowe

 

 

Podanie do Branżowej Szkoły II Stopnia

 

PROŚBA do Rodziców i Uczniów! Zwracamy się z prośbą o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych wszelkich dokumentów z poradni psychologiczno-pedagogicznych świadczących o występowaniu jakichkolwiek problemów w nauce. Mogą to być: opinie, orzeczenia, diagnozy itd. Wcześniejsze dostarczenie dokumentów pozwoli na szybszą organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym zaplanowanie dodatkowych zajęć, takich jak: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno kompensacyjne, rewalidacyjne i inne. 

 

 

UWAGA KANDYDACI DO SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

Podpisanie umowy z pracodawcą, po odbytych badaniach medycyny pracy, najpóżniej do 31.08.2021r.

Po tym terminie, szkoła nie przyjmie uczniów do klas branżowych I stopnia.

 

 

informator2

ulotka Strona 1ulotka Strona 2

 

https://www.youtube.com/watch?v=D7Iz4T0HVSA&t=12s

 

 

EW415 pckzIu

 

technik spawalnictwa Strona 1 technik spawalnictwa Strona 2technik pojazdów samochodowych Strona 1 technik pojazdów samochodowych Strona 2technik mechatronik Strona 1 technik mechatronik Strona 2technik budownictwa Strona 1 technik budownictwa Strona 2technik logityk Strona 1 technik logityk Strona 2technik logityk KLASA WOJSKOWA Strona 1 technik logityk KLASA WOJSKOWA Strona 2 elektryk Strona 1 elektryk Strona 2murarz tynkarz Strona 1 murarz tynkarz Strona 2mechatronik Strona 1 mechatronik Strona 2sprzedawca Strona 1 sprzedawca Strona 2kucharz Strona 1 kucharz Strona 2fryzjer Strona 1 fryzjer Strona 2mechanik pojazdów samochodowych Strona 1 mechanik pojazdów samochodowych Strona 2klasa wielozawodowa Strona 1 klasa wielozawodowa Strona 2

 

Podanie dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Podanie do Branżowej Szkoły II Stopnia

 

rekrutacja1

https://www.facebook.com/mariusz.marcinkiewicz.9/videos/vb.100000627660935/3283423538355203/?type=2&video_source=user_video_tab

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Bankowa 13

78-600 Wałcz

tel./fax 67 349 41 02

pckziuwwalczu@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Budowlanych 4

78-600 Wałcz

tel./fax 67 258 20 82

pckziuwwalczu2@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

 

Internat

Al. Zdob. Wału Pom. 90

tel. 67 349 41 04

 

 

   facebook    
      
   youtube