Kadra kierownicza

dyrektor mgr Piotr Filipiak
wicedyrektor mgr Jolanta Ambroziak
wicedyrektor  mgr inż. Alina Jackowska
wicedyrektor mgr Małgorzata Laskowska-Iwanowicz

Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu

mgr inż. Ewelina Ludwiczak
mgr inż. Agnieszka Szpecht

Kierownik warsztatów szkolnych

mgr Adam Markiewicz

Kierownik internatu

mgr Barbara Rosochacka

Pedagog szkolny

mgr Anna Bochniak
mgr Joanna Włodarczyk – Załęska 

 

Pracownicy PCKZiU w Wałczu

Lp.

Nazwisko

Imię

Nauczany przedmiot

1.       

Ambroziak

Jolanta

matematyka

2.       

Andrukajtis

Anna

przedmioty zawodowe

3.       

Andrukajtis

Mirosław

przedmioty zawodowe, nauczanie indywidualne

4.       

Andrzejewski

Wiesław

praktyczna nauka zawodu

5.       

Angel

Małgorzata

przedmioty zawodowe

6.       

Bacławska

Jolanta

wychowanie fizyczne

7.       

Bacławski

Czesław

przedmioty zawodowe

8.       

Badowska

Aleksandra

przedmioty zawodowe

9.       

Bareja-Cierpicka

Beata

przedmioty zawodowe

10.   

Baszczyn

Beata

geografia

11.   

Bąk

Mateusz

zajęcia wojskowe – poligonowe

12.   

Bilik

Bronisław

przedmioty zawodowe

13.   

Bochenek

Małgorzata

język polski, biblioteka

14.   

Bochniak

Anna

pedagog, wychowawca w internacie

15.   

Bonikowska

Anna

religia

16.   

Borchardt

Marta

język niemiecki, wychowawca w internacie

17.   

Brzeziński

Krzysztof

przedmioty zawodowe

18.   

Bukis

Antonii

praktyczna nauka zawodu

19.   

Cerazy

Magdalena

przedmioty zawodowe

20.   

Cerazy

Mariusz

biblioteka, nauczanie indywidualne

21.   

Ciarko

Marta

język angielski, przedmioty zawodowe

22.   

Czyżak

Andrzej

wychowanie fizyczne

23.   

Dobosz

Teresa

biblioteka

24.   

Dulęba

Mirosław

przedmioty zawodowe, informatyka

25.   

Ejma

Joanna

język angielski

26.   

Eysymontt

Mariusz

przedmioty zawodowe

27.   

Filipiak

Ilona

historia

28.   

Gaworek

Ireneusz

fizyka, matematyka

29.   

Gniot

Anna

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezp.

30.   

Górna-Orczykowska

Magdalena

przedmioty zawodowe

31.   

Grabowska

Marlena

język polski, bibliotekarz

32.   

Grzech

Elżbieta

język polski

33.   

Grzyl

Paweł

fizyka

34.   

Idzikowska

Maria

przedmioty zawodowe

35.   

Izban

Dariusz

wok, wychowawca w internacie

36.   

Jackowska

Alina

biologia, przedmioty zawodowe

37.   

Janas-Hanzel

Milena

wychowanie fizyczne

38.   

Jarzyńska

Magdalena

język niemiecki

39.   

Jesiotr

Justyna

matematyka, informatyka

40.   

Jędrasik

Arkadiusz

religia

41.   

Kacała

Andrzej

praktyczna nauka zawodu

42.   

Kacperska

Mirosława

nauczanie indywidualne

43.   

Kania

Irena

przedmioty zawodowe

44.   

Kawczyńska

Irena

język angielski

45.   

Komorowska

Renata

język niemiecki

46.   

Kosecka

Natalia

wychowawca w internacie

47.   

Kubik

Tomasz

praktyczna nauka zawodu

48.   

Kuśnierczak

Małgorzata

matematyka

49.   

Kwiecińska

Izabela

język niemiecki

50.   

Laskowska-Iwanowicz

Małgorzata

język polski

51.   

Lecka-Prertkiel

Beata

geografia

52.   

Ludwiczak

Ewelina

przedmioty zawodowe

53.   

Machalski

Marek

praktyczna nauka zawodu

54.   

Marcinkiewicz

Mariusz

wychowanie fizyczne

55.   

Marcinkowski

Wiktor

zajęcia wojskowe, EDB

56.   

Markiewicz

Adam

praktyczna nauka zawodu

57.   

Nelus

Ewa

wychowawca w internacie

58.   

Oleksiejuk

Monika

matematyka, nauczanie indywidualne

59.   

Pabijan

Anna

przedmioty zawodowe

60.   

Pachocka

Renata

przedmioty zawodowe

61.   

Piasecka

Renata

przedmioty zawodowe, informatyka

62.   

Pienkoś

Anna

religia, język polski

63.   

Piotrowska

Justyna

język polski, biblioteka

64.   

Prus

Mirosław

przedmioty zawodowe

65.   

Ptak

Wiktor

wychowanie fizyczne

66.   

Rachubiński

Jarosław

historia

67.   

Radziun

Bernadetta

przedmioty zawodowe

68.   

Radziun

Dariusz

praktyczna nauka zawodu

69.   

Rejniak

Katarzyna

język angielski

70.   

Rosochacka

Barbara

BHP

71.   

Sadkowska-Połeć

Pamela

matematyka

72.   

Seweryniak

Mariola

chemia

73.   

Sitarczyk

Magdalena

matematyka

74.   

Skonieczka

Marek

wychowanie fizyczne

75.   

Skrzypek

Bogusława

geografia, WOS

76.   

Skuza

Grzegorz

BHP

77.   

Stoltman

Zbigniew

religia

78.   

Subocz

Marek

język niemiecki

79.   

Sudoł

Monika

język niemiecki

80.   

Szalla

Renata

język polski, biblioteka

81.   

Szpecht

Agnieszka

przedmioty zawodowe

82.   

Towarnicka

Magdalena

wychowawca w internacie, wychowanie fizyczne

83.   

Turkiel

Dagmara

przedmioty zawodowe

84.   

Wankiewicz

Julia

język angielski

85.   

Wasielewski

Ireneusz

praktyczna nauka zawodu

86.   

Wierzbicka

Teresa

biologia, chemia, wychowanie do życia

w rodzinie

87.   

Włodarczyk-Załęska

Joanna

pedagog

88.   

Wójcicki

Mirosław

przedmioty zawodowe

89.   

Wysocki

Krzysztof

praktyczna nauka zawodu

90.   

Zaborowska

Beata

nauczyciel matematyki, fizyka

91.   

Zadrożna

Magdalena

wychowawca w internacie

92.   

Zielińska-Repecka

Ewa

praktyczna nauka zwodu

93.   

Ziółkowska

Paulina

wychowawca w internacie

Skip to content