Umowa partnerska z Albatros Aluminium Sp. z o.o.

27 styczeń to ważny dzień dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu .W tym dniu odbyła się uroczystość podpisania umowy patronackiej pomiędzy szkołą a zakładem produkcyjnym Albatros Aluminium Sp. z o.o., firmą  o nowoczesnych możliwościach technologicznych.

Umowa Patronacka została podpisana przez Dyrektora  PCKZiU   pana Piotra Filipiaka i Prezesa Zarządu Albatros Aluminium pana Arkadiusza  Bruskiego , w obecności Starosty Powiatu Wałeckiego pana Bogdana Wankiewicza.

Patron obejmuje swoim patronatem uczniów klas w zawodach: technik mechatronik, operator obrabiarek skrawających, mechatronik, elektryk, technik logistyk. Celem patronatu jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego, nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia. Współpraca z Firmą Albatros da uczniom możliwość odbywania zajęć w rzeczywistych warunkach, poszerzania wiedzy i umiejętności. Pracodawca będzie miał możliwość wykształcenia pracowników zgodnie ze swoimi oczekiwaniami.

Działania te wiążą się ze stworzeniem systemu jak najwcześniejszego kontaktu ucznia z pracodawcą przy współudziale szkoły.

Podczas uroczystości podpisania umowy patronackiej z Firmą Albatros uczniowie  z technikum  mechatronicznego  i szkoły branżowej  pod opieką pani Beaty Barei- Cierpickiej oraz pana Marka Machalskiego  pokazali swoje umiejętności.

 Podpisanie umowy patronackiej to kolejne działanie związane z realizacją zadań reformy edukacji, mającej na celu rozwój szkolnictwa zawodowego. W myśl zasady : Szkoła dla biznesu- Biznes dla szkoły, serdecznie zapraszamy  kolejnych pracodawców do współpracy!

Zostaw komentarz

Skip to content