W starożytnym Rzymie legioniści składali przysięgę. Było to tzw. sacramentum. Wedle tej przysięgi legionista godził się na wszelkie cierpienie, kary, a nawet śmierć . Bezpośrednie wzmianki o składaniu przysięgi w sprawach państwowych i wojskowych znajdujemy w Kronice Polskiej Anonima (tzw. Galla) spisanej w pierwszej połowie XII w. Z zapisków wynika, że przysięgi w owych czasach składano dosyć często i zobowiązywały one do solidarnej obrony państwa, wierności wobec panującego. Niedotrzymywanie przysiąg traktowano jako zdradę i karano pozbawianiem urzędów, wygnaniem i śmiercią. Pierwsza zachowana w źródłach polska przysięga wojskowa pochodzi z 1557 r. Jest to Przysięga Puszkarska ustanowiona przez króla Zygmunta Augusta. Przysięga wojskowa jest aktem ślubowania wyrażającym cele i zadania postawione żołnierzom przez ich narody. Jest zobowiązaniem żołnierzy wobec państw i narodów, stanowi źródło ich siły moralnej.
W duchu jak najbardziej wojskowym, 24 września odbyło się uroczyste ślubowanie kadetów Oddziałów Przygotowania Wojskowego Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu.
Intensywne przygotowania do przysięgi trwały od początku września. Młodzi kadeci, pod okiem żołnierzy 100. batalionu łączności, wydeptali niejeden kilometr, ucząc się maszerować, by godnie się zaprezentować podczas defilady. Musztrę szlifowano do perfekcji. Tygodnie wytężonej pracy przyniosły doskonały efekt.
Dokładnie o 8-30 rano, w rytm „Warszawianki” równo i dostojnie, kompanie kadetów przemaszerowały na plac apelowy. Kompanię honorową wystawiła kasa III LW 5. Oddział prowadził uczeń klasy III LW 4 – Wiktor Niesyn, jednocześnie żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. Pocztem sztandarowym dowodził uczeń Karol Chabowski. W skład pocztu wchodzili: Klaudia Grabska, uczennica klasy III LW 4 i Mateusz Wałdoch, uczeń klasy III LW 5. Klasą II LW – Oddział Przygotowania Wojskowego – dowodził Bartosz Szóstak, uczeń klasy III LW 4 – żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. Klasa I LW – Oddział Przygotowania Wojskowego – dowodził Patryk Garan, uczeń klasy III LW 4 – żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. Meldunek o gotowości do apelu Oddziałów Przygotowania Wojskowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu złożył kadet Kacper Szymański, a odebrał dyrektor Piotr Filipiak. Słowa – „Czołem Panie Dyrektorze!!!” odbiły się głośnym echem. Podniosłym momentem było ślubowanie kadetów na sztandar PCKZIU. Po złożeniu ślubowania, wychowawcy klas OPW, pani Beata Baszczyn i pan Jarosław Rachubiński wręczyli kadetom dystynkcje.
Prowadzący uroczystość pani Justyna Piotrowska, pan Jarosław Rachubiński i pan Mateusz Bąk złożyli podziękowania dowódcy 100. batalionu łączności p. ppłk. Sławomirowi Rzadkiewiczowi za pomoc i wsparcie, na które szkoła może liczyć od wielu lat. Szczególnie gorąco podziękowano plut. Waldemarowi Pyrkowi, plut. Leszkowi Marcinkowskiemu, kpr. Jakubowi Jaroszkowi i kpr. Pawłowi Wilkowi za profesjonalizm, cierpliwość i wielką wyrozumiałością podczas przygotowywania uczniów do uroczystości. Za wieloletnią, bezinteresowną pomoc podziękowano kpr. Mateuszowi Osmykowi i szer. Przemysławowi Oleksów. Młodszemu chorążemu Jackowi Borowskiemu za stały kontakt, życzliwość.
Przypomniano, że klasy wojskowe funkcjonują w szkole już od 2000 roku, a o ich początkach opowiedział pomysłodawca i założyciel, ppłk Wiktor Marcinkowski.
Ślubowanie kadetów Oddziałów Przygotowania Wojskowego odbyło się w PCKZIU po raz pierwszy. Przybyli na uroczystość liczni goście byli pod ogromnym wrażeniem, a w oczach rodziców i dziadków młodych kadetów było widać łzy wzruszenia.
Uroczystość przygotowali: Justyna Piotrowska, Beata Baszczyn, Mateusz Bąk i Jarosław Rachubiński. Odświętny wygląd boisku szkolnemu, które na godzinę zamieniło się w plac apelowy, nadały panie Jolanta Bacławska i Renata Pachocka.

Foto. Małgorzata Angel

Zostaw komentarz

Skip to content